05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-253 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İsteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece teklifin uygun kabulRead More