26.02.2020 tarih ve 2020/UY.II-416 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu