29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-227 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; sözleşmede, personel çalıştırılıpRead More