08.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu durumdaRead More