23.01.2020 tarih ve 2020/UY.I-149 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İsteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığıRead More