05.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-274 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel veRead More