12.02.2020 tarih ve 2020/UH.II-316 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Danışmanlık hizmeti alım ihalelerinde iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce gerçekleştirilen birRead More