23.01.2020 tarih ve 2020/UM.I-134 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarakRead More