Etiket: idarece yapılacak aritmetik hata değerlendirmesinin sınırı