23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-150 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdari Şartname’de yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekildeRead More