23.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-147 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Başvuru sahibinin bilanço bilgileri tablosunda belirtilen cari oran hesaplamasında maddi hata bulunduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranınınRead More