26.02.2020 tarih ve 2020/UH.I-447 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Bilançoda yer alması gereken yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayının belgenin taşıması gereken kurucuRead More