Etiket: aritmetik hatanın idarece düzeltilemeyeceği