08.01.2020 tarih ve 2020/UH.II-22 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

İdarece aritmetik hatanın varlığının ve bu hatanın hesaplama araçlarından kaynaklanmadığının tespitinden sonra, yapılan hesaplama hatasının sehven yapıldığının kabul edilmesindeRead More