08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-58 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilirken, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımlarınRead More