08.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-32 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri içinRead More