En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

Kurum Yayınları

KAMU İHALE HUKUKUNDA TEMEL KONULAR

Kamu İhale Kurumu Yayınları, Yayın No: 1 Ekim, 2014

  • Türk Kamu İhale Hukuku
  • Mukayeseli Hukukta Kamu Alımları
  • Çevreci Kamu Alımları
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ MEVZUATI

Kamu İhale Kurumu Yayınları, Yayın No: 2 Mart, 2020

  • Anayasa Mahkemesi Kararları
  • Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
  • Yargıtay Kararları
  • Danıştay Kararları
  • Sayıştay Kararları
  • Kamu İhale Kurulu Kararları