En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

uzmanasor

24.01.2020
İhale sözleşme tasarısında kesin teminat bölümü olmasına rağmen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde “Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü çerçevesinde kesin teminat almayı öngörmüyoruz. Sözleşme tasarısında kesin teminat ile ilgili maddede düzenleme yapabilir miyiz?

Kesin teminat ile ilgili olarak, ilettiğiniz mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere “idarece uygun görülmesi”nin kesin teminat sunulmaması imkanı açısındanRead More

Daha önce yurt içinde bitirmiş olduğumuz bir projenin iş deneyim belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) ilgili İdarece EKAP’a kaydedildi. Ancak elimizde imzalı mühürlü iş bitirme belgesi yok. Sadece EKAP’ta kayıtlı olarak var. Yurt içinde gireceğimiz 4734 sayılı Kanun’a tabi herhangi bir ihalede bu iş bitirme belgesini kullanmak istersek, Sunulmayacak Belgeler Tablosuna ilgili bilgileri girerek sadece bu formu sunmamız yeterli olur mu? İhale komisyonunun EKAP üzerinden ilgili tarih ve sayı ile yazmış olduğumuz iş bitirme belgesini görmesi yeterli oluyor mu? EKAP’tan kontrol amaçlı girip baktığım zaman iş bitirme belgesinde imza mühür gözükmüyor. Bu bir sorun olur mu?

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veyaRead More

Hizmet alımı ihalelerinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla yurtdışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen deneyim, aynı oranda yurtiçi için de geçerli olur mu? Örneğin yurt dışında bir firma için yapılan 500.000,00 TL’lik iş, yurtiçindeki idarelere yapılacak hizmet işi için de 500.000,00 TL olarak geçerli midir?

İş deneyim belgelerinde yer alan tutarlar açısından, işin yurt içinde yahut yurt dışında yapılmış olması açısından bir ayrım kamuRead More