En doğru kaynaktan ücretsiz ihale eğitimi, bir tık yakınınızda!

EKAP Kamu İhale Kurumu

uzmanasor

05.03.2020
Geçmişte belediyemizde görev yapmış teknik eleman, müdür veya teknik başkan yardımcısı unvanlarıyla görev yapmış kişiler özel sektöre gerçekleştirilmiş işlere ait seviye onayları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş deneyim belgelerini imzalamalarından dolayı iş denetim belgesi almaya hak kazanırlar mı?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme belgelerinin yükleniciRead More

05.03.2020
Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?Şantiye şefliğini yaptığım kat/arsa karşılığı bir işte iş denetim belgesi almak istiyorum. Yapı müteahhiti ile yapı sahibi arasında noter onaylı bir sözleşme yok ancak şantiye şefi olduğumu gösteren belgeler var. İş denetleme belgesi alabilir miyim?

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendisRead More